JAWATAN KOSONG AT SYARIKAT AIR TERENGGANU (SATU)

This application is opened to all Malaysian citizens who are qualified to fill jawatan kosong at Syarikat Air Terengganu. (SATU)

1. PEGAWAI - TEKNIKAL (GRADE SG2T)
2. PENOLONG PEGAWAI AGIHAN - JURUGEGAS (GRADE SG3T)
3. PENOLONG PEGAWAI PENGELUARAN - OPERATOR LOJI (GRADE SG3T)
4. PENOLONG PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN - PEMBACA METER AIR (GRADE SG3)

Closing Date : 10 March 2011

Location : Terengganu

Click here to see full advertisement of jawatan kosong swasta. (closed)

Click here to download form of jawatan kosong.

Prepared By: Administrator of Jawatan Kosong Terkini | Latest Job Vacancies 2017 Website